In welke vorm moeten de gegevens naar het CBS worden verzonden?

Voor de leveringen is de digitale standaard XBRL (eXtensible Business Reporting Language) het uitgangspunt. In de financiële wereld wordt XBRL steeds meer gebruikt bij het geautomatiseerd en gestandaardiseerd opstellen van financiële rapportages. Zo heeft in Nederland ook de Belastingdienst interesse in het gebruik van XBRL. Met enkele softwarebureaus is het CBS daarom nu in overleg om de vereiste voorzieningen in te bouwen. Er is door de UvW, het CBS en softwareproducenten een pilot gestart voor de invoering van XBRL bij de waterschappen.

Mogelijk zullen in 2004 nog niet alle waterschappen op deze wijze kunnen aanleveren. Het kan namelijk voorkomen dat de softwareleverancier de voorziening om via XBRL te leveren nog niet heeft ingebouwd. In zulke gevallen moet het waterschap het CBS hiervan op de hoogte stellen. Het CBS biedt dan een alternatief voor XBRL.

Het alternatief is het (automatisch) vullen van Excel-spreadsheets en deze spreadsheets - geconverteerd naar platte tekst – per e-mail naar het CBS te sturen. Waterschappen die noodzakelijkerwijs voor dit alternatief moeten kiezen, zullen van het CBS eenmalig de te vullen Excel-spreadsheets toegestuurd krijgen, evenals een handleiding voor de conversie en eventuele beveiligingsprogrammatuur. Overigens dient een waterschap er zelf – eventueel via de eigen softwareleverancier – voor te zorgen dat de spreadsheets automatisch gevuld kunnen worden vanuit de administratie.

Het CBS verzoekt de overige waterschappen, die niet in XBRL en niet via een spreadsheet kunnen leveren, het CBS hierover te informeren. Zij zullen dan een papieren formulier ontvangen.