Contactcenter CBS (Heerlen)

Machtiging voor uw accountant downloaden

Klik op de link om het machtigingsformulier te downloaden. We gebruiken de ingevulde gegevens om in contact met u te blijven.

Stuur het ondertekende formulier naar contactcenter@cbs.nl of het volgende postadres:

Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS Contact Center
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen