Machtiging voor uw accountant downloaden

Contactcenter CBS (Heerlen)

Download onderstaand machtigingsformulier (PDF) door erop te klikken.
Let op: U dient per onderzoek een apart machtigingsformulier in te vullen.

Stuur het ondertekende formulier naar contactcenter@cbs.nl of het volgende postadres:

Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS Contact Center
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen

Na een controle nemen we de doorgegeven wijzigingen enkel voor dit onderzoek op in onze contactgegevens.