Wanneer ben ik opgaveplichtig voor Internationale Handel in Goederen?

Intrahandel

Bedrijven kunnen een maandelijkse opgaveplicht krijgen voor Intrahandel wanneer zij zijn opgenomen in de CBS-steekproef voor de intra-EU invoer en/of uitvoer van goederen. Het CBS trekt hiervoor iedere maand steekproeven uit de populatie van bedrijven waarvan op basis van de btw-aangifte wordt aangenomen dat zij internationale handel in goederen hebben binnen de EU.

Extrahandel

Het CBS registreert de Extrahandel in de regel aan de hand van gegevens die worden ontleend aan de douaneaangifte. Voor ondernemingen die veel handel drijven met landen buiten de EU bestaat de mogelijkheid de gebruikelijke douaneformaliteiten te vervangen door een vereenvoudigde regeling. Een vereenvoudigde regeling kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst Douane. Bij het verlenen van sommige vergunningen zal onder andere als voorwaarde worden gesteld dat met het CBS een regeling is getroffen over de rechtstreekse levering van de benodigde gegevens aan het CBS.