Wanneer ben ik opgaveplichtig voor Internationale Handel in Goederen?

Intrahandel

Bedrijven krijgen een opgaverplichting voor de Intrahandel indien zij de aangiftedrempel in een bepaald jaar overschrijden. De drempels voor 2022 zijn als volgt vastgesteld:
- Intracommunautaire leveringen (ICL)/uitvoer: € 1.000.000
- Intracommunautaire verwervingen (ICV)/invoer: € 5.000.000
Indien de verwachte waarde van de ICL of de ICV deze drempel overschrijdt in een bepaald jaar, dan krijgt het bedrijf voor de ICL, ICV of beide stromen een opgaveverplichting opgelegd.

Extrahandel

Het CBS registreert de Extrahandel in de regel aan de hand van gegevens die worden ontleend aan de douaneaangifte. Voor ondernemingen die veel handel drijven met landen buiten de EU bestaat de mogelijkheid de gebruikelijke douaneformaliteiten te vervangen door een vereenvoudigde regeling. Een vereenvoudigde regeling kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst Douane. Bij het verlenen van sommige vergunningen zal onder andere als voorwaarde worden gesteld dat met het CBS een regeling is getroffen over de rechtstreekse levering van de benodigde gegevens aan het CBS.