Waarvoor kan ik de Barometer inzetten?

U krijgt door deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit inzicht in de diversiteit van uw werknemers wat betreft herkomst. Welke gegevens organisaties via de Barometer bij het CBS opvragen en hoe zij de informatie beoordelen en vertalen in beleid, is aan henzelf. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie en de opgevraagde gegevens, kunnen de toepassingen verschillen. Te denken valt aan het stellen en monitoren van doelen voor diversiteit wat betreft herkomst (voor subgroepen) binnen de organisatie. Het resultaat is dan een op cijfers gebaseerd diversiteitsbeleid. Het is op basis van de Barometer niet mogelijk individuele werknemers te volgen. Om de cijfers binnen de eigen organisatie te duiden, kan gebruik gemaakt worden van het dashboard met periodieke statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, dat het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemaakt heeft. U kunt met deze en overige vragen rondom diversiteitsbeleid ook contact opnemen met SER Diversiteit in Bedrijf, via e-mailadres DIB@ser.nl.