Waarvoor kan ik de Barometer inzetten?

Welke gegevens organisaties via de Barometer bij het CBS opvragen en hoe zij de informatie beoordelen en vertalen in beleid, is aan henzelf. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie en de opgevraagde gegevens, kunnen de toepassingen verschillen. Te denken valt aan het stellen en monitoren van doelen voor culturele diversiteit (voor subgroepen) binnen de organisatie. Het is op basis van de Barometer niet mogelijk individuele werknemers te volgen.

Om de cijfers binnen de eigen organisatie te duiden, kan gebruik gemaakt worden van het dashboard met periodieke statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, dat het CBS op verzoek van SZW gemaakt heeft.