Wat is de relatie tussen de vormen van jeugdzorg in de vragenlijst en de iJW productcodelijst?

Het CBS is niet betrokken bij het beheer van de i-standaarden, dat ligt bij het Zorginstituut Nederland. Het ministerie van VWS heeft de 8 hulpvormen, zoals het CBS die volgt, vastgelegd in de jeugdwet en heeft daarbij bewust gekozen voor een globale indeling op hoofdlijnen, juist omdat er bijna duizend verschillende productcodes zijn en er ook steeds nieuwe bijkomen. Deze globale indeling moet er voor zorgen dat de uitkomsten eenvoudig vergelijkbaar zijn tussen regio’s en in de tijd.

Het is ons bekend dat er meerdere productcodes zijn waar in de i-standaarden geen koppeling naar de hulpvorm is opgenomen. Voor het toekennen van de juiste hulpvorm aan een concrete productcode uit de i-standaarden is zorginhoudelijke kennis over dat specifieke product nodig. Zeker bij producten waar de toewijzing aan een zorgvorm niet eenvoudig is, omdat het product bijvoorbeeld een samengesteld product is dat elementen uit meer dan één hulpvorm bevat. Een professioneel oordeel is dan nodig om een toekenning te maken, bijvoorbeeld naar het zwaartepunt van de geleverde zorg. Het CBS heeft onvoldoende kennis over de specifieke zorgproducten om u daarbij te kunnen adviseren. Wellicht kunt u bij een jeugdhulpaanbieder die deze producten levert, eens navragen welke hulpvorm zij aan deze producten toekennen in hun halfjaarlijkse gegevenslevering aan het CBS in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd.