Welke informatie heeft het CBS over het hoger onderwijs?

vraag

Het CBS heeft cijfers over zowel het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs afzonderlijk als over het hoger onderwijs als geheel. In de meeste tabellen worden onderverdelingen gemaakt naar persoonskenmerken (geslacht, leeftijd en herkomstgroepering), vooropleiding, opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal) en studierichting.
Er is informatie over het aantal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten en afgestudeerden. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over de studievoortgang van eerstejaars, de gemiddelde studieduur van de geslaagden en hun arbeidsmarktpositie.
Verder zijn er afzonderlijke statistieken over promoties in het wetenschappelijk onderwijs, de theologische universiteiten en de universiteit voor de humanistiek, en de deelnemers aan de Open Universiteit.
Van de instellingen van het hoger onderwijs is de instellingsgrootte bekend. Daarnaast zijn de exploitatierekening, de balansstanden en de (des-)investeringen beschikbaar van de instellingen in het hoger onderwijs.