Heeft het CBS meer cijfers over handel en horeca?

Het CBS heeft niet alleen cijfers over omzet, bedrijfslasten en -resultaten van de handelsbedrijven en de horeca, maar ook over werkgelegenheid, ziekteverzuim, vacatures en (cao-)lonen. Meer informatie hierover is te vinden onder het thema Arbeid en sociale zekerheid. Naast specifieke cijfers over de binnenlandse handel en horeca heeft het CBS ook andere gegevens die van belang zijn voor deze branche, zoals over de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen en de consumentenbestedingen. Deze en andere conjunctuurindicatoren, zoals koopbereidheid, economisch klimaat en inflatie, staan in het dossier Conjunctuur. Het CBS geeft de prijsontwikkeling van consumentengoederen weer in het thema Prijzen.

Cijfers over het niveau en de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen van de bevolking als geheel vallen onder het thema Macro-economie. Gegevens over logiesaccomodaties zijn te vinden onder het thema Vrije tijd en cultuur.