Hoe kan ik een project verhuizen naar een andere contractpartij?

Heeft deze werkgever een machtiging om met microdata te werken?
Ja: Stuur een mail hierover met ingevuld Bijlage A en B Aanvraag toegang microdata.
Nee: Dan moet de organisatie eerst een machtiging aanvragen. Aanvraag toegang microdata. Vervolgens kan je het project verhuizen.