Centrale overheid

© ANP

Hier kunnen berichtgevers van de centrale overheid en socialezekerheidsfondsen (SZF) terecht voor informatie over de financiële overheidsstatistieken en het aanleveren van gegevens. Berichtgevers voor de centrale overheid zijn ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.

In 2014 zijn de financiële overheidsstatistieken van het CBS uitgebreid met de Overheidsbalans. Deze balans geeft vanaf verslagjaar 2010 inzicht in de bezittingen, schulden en het vermogen van de Nederlandse overheid.

Documentatie

Europees Systeem van Rekeningen

Voor het maken van statistieken over de overheidsfinanciën gelden Europese richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het handboek Europees systeem van rekeningen (2010). Het handboek beschrijft het rubriceren van overheidsfinanciën. De richtlijnen worden in alle EU-lidstaten gevolgd, wat zorgt voor internationaal vergelijkbare statistieken.

Rijksbegrotingsvoorschriften

De Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) bepalen welke begrotings- en verantwoordingsdocumenten door ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen moeten worden opgesteld. Ook verplicht de RBV de rijksoverheid gegevens aan te leveren voor CBS-statistieken. Daarnaast is een jaarplanning in de voorschriften opgenomen, die vermeldt wanneer welke gegevens moeten worden geleverd. De Rijksbegrotingsvoorschriften zijn online in te zien.

Berichtgevers:

Overzicht