Wat betekent volume in conjunctuurberichtgeving?

De ontwikkeling van veel conjunctuurindicatoren wordt beschreven aan de hand van de procentuele volumeverandering ten opzichte van een jaar eerder. Dit is conjunctureel het meest relevante cijfer.

Het volume is de voor prijsveranderingen gecorrigeerde waarde. Door te kijken naar de verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder worden eventuele seizoeneffecten uit de cijfers gefilterd. Voor meer informatie hierover zie het artikel “Het volumebegrip in conjunctuurberichtgeving”.