Ik wil dit niet meer doen / wens niet meer benaderd te worden.

Het CBS is verantwoordelijk voor het samenstellen en publiceren van cijfers over de productie, personeelsinzet en financiën van het bedrijfsleven in Nederland. Om dat te kunnen doen hebben wij gegevens nodig van bedrijven. Het invullen van de vragenlijst is dan ook wettelijk verplicht. De wet biedt het CBS ook de mogelijkheid om te handhaven. Dit betekent dat we u, als u geen gegevens levert, kunnen verplichten de gegevens alsnog aan te leveren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Handhaving.