Is er binnen de Barometer sprake van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data-verwerkingen?

Bij de Barometer is hiervan geen sprake.