Hoe wordt de mestproductie in Nederland berekend?

Documentatie over de berekening van de mestproductie vindt u hieronder:

De berekeningsmethode:
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/productie-van-dierlijke-mest-en-mineralen