© Hollandse Hoogte

Handhaving

Plichten voor u maar ook voor ons

Het CBS levert met statistische informatie inzicht in maatschappelijke en economische vraagstukken. Voor deze informatie verzamelen we zoveel mogelijk de benodigde gegevens bij andere (overheids)instanties, zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel. Wanneer deze instanties niet de benodigde informatie hebben, mag het CBS bedrijven wettig verplichten gegevens aan te leveren. Dit staat in de CBS-wet. Als u de gevraagde gegevens niet binnen een bepaalde termijn aanlevert, valt u onder handhaving en kan u dat geld kosten.

Meer weten? Download onze folder.

Waarvoor dienen uw gegevens?

Uw bedrijfsgegevens zijn nodig om bijvoorbeeld de economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen en de werkgelegenheid in Nederland in kaart te brengen. Die informatie is van belang voor de overheid om beleid te maken, maar is ook interessant voor uw bedrijf. Zo krijgt u bijvoorbeeld beter inzicht in uw branche of regio. De resultaten van onze onderzoeken zijn voor iedereen gratis toegankelijk op onze website.

Wijziging proces van aanschrijven en handhaven

We hebben van alle bedrijven die worden aangeschreven informatie nodig. Het merendeel van de bedrijven levert de gevraagde gegevens op tijd aan bij het CBS. Helaas voldoen niet alle bedrijven aan deze verplichting. Omdat het belangrijk is dat alle bedrijven die we aanschrijven de informatie ook aanleveren, passen we ons proces van aanschrijven en handhaven aan. Zo kan het CBS sneller overgaan tot het versturen van een herinnering en een waarschuwing bij het niet tijdig insturen van de gevraagde gegevens. En sneller overgaan tot handhaving bij het uitblijven van de gevraagde informatie. De aanpassingen worden geleidelijk en per onderzoek ingevoerd.

Te laat met het aanleveren van gegevens? Of een waarschuwingsbrief ontvangen?

Lever de gevraagde gegevens alsnog zo spoedig mogelijk aan bij het CBS én neem contact op met het telefoonnummer dat in de brief staat.

Wet- & regelgeving

Op de volgende pagina vindt u de bijbehorende wetten: Wet- & regelgeving.

Wat u moet betalen wanneer u niet aanlevert?

De hoogte van de last onder dwangsom en bestuurlijke boete wordt vastgesteld aan de hand van de Tarieventabel Handhaving CBS. Daaruit blijkt dat de hoogte van de dwangsom afhankelijk is van de omvang van de onderneming, de ernst van de overtreding, alsmede de periode waarop de gegevens betrekking hebben. Het betalen van de dwangsom of boete ontslaat u niet van de verplichting de gegevens aan te leveren

Jurisprudentie; rechtzaken over te late aanlevering van gegevens.

Ga naar: overzicht jurisprudentie.

Bezwaar maken tegen een handhavingsbesluit

Ga naar: Bezwaar maken.

Links

Voor alle Nederlandse wet- en regelgeving, ga naar: Wetten Nederlandse overheid. Voor alle Europese wet- en regelgeving, ga naar: Wetten Europese Unie.