Wat dragen bedrijven onder buitenlandse zeggenschap bij aan de Nederlandse economie?

Bij bedrijven onder buitenlandse zeggenschap gaat het vaak om grote ondernemingen. Deze dragen naar verhouding veel bij aan de Nederlandse economie. Ze hebben bijna 17 procent van alle werknemers in dienst en genereren 32 procent van de totale omzet door bedrijven. Zie het artikel Buitenlandse bedrijven in Nederland: klein aantal, forse omzet.

Van de bedrijfsinvesteringen in de Nederlandse economie komt bijna een kwart voor rekening van bedrijven in buitenlandse landen. Zie het artikel Kwart bedrijfsinvesteringen in buitenlandse handen