Waarom zijn er nieuwe invulvelden in 2022?

Deze velden zijn verplicht vanuit de nieuwe Europese verordening voor bedrijfsstatistieken waar het CBS aan moet voldoen. Op basis van de nieuwe verordening gaan statistiekbureaus van de verschillende EU-lidstaten micro-data over de intra-EU uitvoer (stroom 7-ICL) met elkaar uitwisselen. De nieuwe velden zijn noodzakelijk om deze uitwisseling goed te laten verlopen, zodat andere lidstaten de invoercijfers vanuit Nederland kunnen opmaken.