Dit zijn wij

© CBS

De wettelijke taak van het CBS is het maken van statistieken over een groot aantal maatschappelijke onderwerpen en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Daartoe verzamelt het CBS gegevens van personen en bedrijven. Deze verzamelde gegevens worden verwerkt tot statistieken. Voor het verzamelen van deze gegevens maakt het CBS gebruik van verschillende methoden. Personen en bedrijven worden geënquêteerd. Dat gebeurt voornamelijk digitaal, maar soms ook schriftelijk of persoonlijk. De laatste decennia maakt het CBS steeds vaker gebruik van bestaande registraties. Denk bijvoorbeeld aan het bevolkingsregister of de bestanden van de Kamer van Koophandel. Naast registraties van de overheid is het CBS ook registraties van bedrijven gaan gebruiken, bijvoorbeeld kassascangegevens van supermarkten voor het berekenen van prijsontwikkelingen. Het grote voordeel van het gebruik van registers is dat het CBS personen en bedrijven niet zo vaak meer hoeft te benaderen. Dat verlaagt de enquêtedruk.

Dit zijn wij