Zijn de onderzoeksresultaten voor iedereen toegankelijk?

© CBS

Ja. Het CBS maakt statistieken openbaar via nieuwsberichten en andere mediaproducties op www.cbs.nl Tabellen staan in de databank StatLine.

Belangrijk om te weten: Het CBS publiceert alleen statistische informatie als personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn.