Waarom wordt het gebruik gevraagd per middel?

Vanuit het middelgebruik dat de invuller opgeeft wordt door het CBS (zoveel mogelijk met CTGB informatie) de hoeveelheid werkzame stof berekend. Dit sluit aan bij de werkwijze van Eurostat. Welke gewassen worden uitgevraagd is Europees bepaald. Op basis hiervan berekent het CBS hoeveel werkzame stof er gebruikt is.