Hoe ziet de bevolking van Nederland er in de toekomst uit?

Deze tabel geeft prognoses tot 2070 over de totale bevolking, geboorten, overledenen en andere demografische gegevens van Nederland weer.

Prognose bevolking, kerncijfers, 2023-2070

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.