Zijn de kosten inclusief of exclusief BTW?

Het CBS brengt geen belasting over toegevoegde waarde (BTW) in rekening.