Hoe zijn de arbeidsomstandigheden van zzp’ers?

Net als werknemers zijn de meeste zelfstandig ondernemers zonder personeel tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Wel zijn zelfstandig ondernemers zonder personeel met 81 procent hier nog iets vaker (zeer) tevreden over dan werknemers (76 procent).

Zelfstandig ondernemers ervaren minder vaak dan werknemers psychische vermoeidheidsklachten die te maken hebben met het werk: 11 procent voelde zich enkele keren per maand of vaker vermoeid. Onder werknemers is dat percentage bijna twee keer zo hoog. Dat dit soort psychische vermoeidheidsklachten onder zelfstandig ondernemers minder vaak voorkomt, heeft te maken met de mate van zelfstandigheid in het werk (autonomie) en de werkdruk (taakeisen). Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren namelijk meer zelfstandigheid en minder werkdruk dan werknemers. Beide factoren zijn van belang als het gaat om psychische vermoeidheid die te maken heeft met het werk.

Gemiddeld genomen loopt de lichamelijke arbeidsbelasting van werknemers en zelfstandig ondernemers zonder personeel maar weinig uiteen. Ruim 1 op de 5 geeft aan regelmatig veel kracht te moeten zetten bij de uitvoering van het werk. Werknemers geven vaker aan kans te lopen besmet te raken met een bacterie of virus, wat onder meer samenhangt met hun oververtegenwoordiging in de zorg.

Zelfstandig ondernemers, die relatief vaak werkzaam zijn in de bouw, geven wat vaker aan gebruik te maken van gereedschappen of apparaten die trillingen veroorzaken. Ook geven zelfstandig ondernemers zonder personeel wat vaker aan in een ongemakkelijke werkhouding te werken.

Arbeidsomstandigheden
 Werknemers (2022) (%)Zelfstandig ondernemers zonder personeel (2023) (%)
Tevreden met
arbeidsomstandigheden
75,980,5
Psychische vermoeidheid
door het werk
20,011,1
Zelfstandigheid in het werk:
verlof nemen54,767,3
oplossingen bedenken65,586,1
werktempo bepalen57,983,5
volgorde werkzaamheden
bepalen
62,184,3
zelf beslissen62,386,3
Werkdruk:
extra hard werken27,223
heel veel werk doen42,332,9
erg snel werken31,321,2
Fysieke belasting:
regelmatig veel
kracht zetten
20,121,3
regelmatig te maken
mettrillingen
7,512,7
gevaarlijk werk13,512,9
werkt met of dichtbij
ongezonde stoffen
6,35,4
besmettingskans52,243,8
in ongemakkelijke
werkhouding werken
9,412,8