Mijn onderneming is een seizoenbedrijf. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?

Ook in de perioden dat u geen activiteiten heeft, moet u de gevraagde gegevens bij het CBS aanleveren. U doet dan een zogeheten ‘nihil-opgave'.