Welke werkgevers zetten flexibel werk in zoals zzp?

Gegevens hierover zijn niet beschikbaar. CBS werkt aan het in kaart brengen van gegevens om antwoord op deze vraag te kunnen geven.