Wie kan de akkoordverklaring voor publicatie van verkoopgegevens van industriële producten (Prodcom) tekenen?

De akkoordverklaring dient getekend te worden door iemand binnen uw bedrijf die daartoe bevoegd is. Wie dit is verschilt per bedrijf.