Wanneer worden de oogstramingen gepubliceerd?

Van akkerbouwgewassen worden de voorlopige ramingen gepubliceerd in de maand oktober van het
oogstjaar, de definitieve oogstraming in januari van het volgende jaar.

In maart verschijnen de voorlopige cijfers over de fruitoogsten betreffende het voorafgaande jaar en in april verschijnen deze cijfers over de oogst van groenten.