Hoeveel bedrijven gebruiken steunmaatregelen coronacrisis door de overheid?

Onderstaande tabel geeft een korte samenvatting van het gebruik door bedrijven van verschillende financiële steunmaatregelen vanwege corona vanaf maart 2020. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS periodiek deelname aan en financiële steun vanuit deze maatregelen in kaart. Het gaat daarbij om alle bedrijven die zich sinds de openstelling van de verschillende regelingen (eind maart 2020) hebben aangemeld en waarvan de aanvraag uiterlijk 31 december 2021 is goedgekeurd en geregistreerd. De aantallen bedrijven en bedragen zijn in deze tabel weergegeven in zogeheten 'juridische eenheden' zoals die bij de verschillende uitvoeringsinstanties bekend zijn.

Naarmate er recentere gegevens beschikbaar komen, zal het overzicht worden geactualiseerd. Er is ook een korte omschrijving van de 28 opgenomen regelingen.

Kerncijfers gebruik financiële steunmaatregelen coronacrisis door bedrijven, per 31 december 2021
Soort regelingAantal bedrijvenBedrag (miljoenen euro's)1)Bedrijven 2 of meer werkzame personen met regeling2) (%)Bedrijven met 1 werkzame persoon met regeling2) (%)
Loonkosten regeling
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 1.0)
139 540 7 295260,9
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)
63 985 4 85111,70,4
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 3.1)
78 715 3 50814,70,5
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 3.2)
75 975 4 06414,10,5
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 3.3)
45 420 2 5178,30,3
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 4)
26 7551 3344,80,2
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 5)
22 570 7344,00,1
Vaste lasten regeling
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren COVID-19 (TOGS)
215 88086423,26,8
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1) 42 115 4265,81,0
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVLQ4-2020) 79 525 1 13611,31,8
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVLQ1-2021)100 155 2 180142,4
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVLQ2-2021) 58 540 1 8378,21,4
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVLQ3-2021) 32 940 9434,30,9
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVLQ4-2021) 22 995 3423,30,6
Belastingmaatregel
Uitstel belastingbetaling 379 690 19 15923,510,8
Tozo
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo 1.0) 3)
323 430
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo 3) 3)
123 670
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo 4) 3)
77 130
Krediet of garantieregeling
Verruimde borgstelling voor MKB-kredieten (BMKB-C) 4 165540
Klein Krediet Corona (KKC) 1 99063
Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)85641
Verruimde Borgstellingskrediet
voor de Landbouw (BL-C)
21060
Corona-overbruggingsLening (COL)975289
Qredits - uitstel van aflossing 3 62575
Overige specifieke regelingen
Tegemoetkoming fritesaardappeltelers 1 08036
Tegemoetkoming sierteeltsector 1 225118
TRSEC 175250

 

1)Voor de loonkosten- en vaste lastenregelingen gaat het om vastgestelde bedragen tot en met 31 december 2021 en om toegekende bedragen waar het bedrag op 31 december 2021 nog niet is vastgesteld.
2)Deze cijfers zijn gebaseerd op economische eenheden van bedrijven (CBS-bedrijfseenheden). Het aantal bedrijven per grootteklasse met de betreffende regeling is gerelateerd aan alle bedrijven in Nederland in deze grootteklasse. Dit aandeel bedrijven is alleen weergegeven voor de grotere kabinetsregelingen.
3)Aantal bedrijven met een Tozo-regeling zijn gebaseerd op toegekende aanvragen tot en met eind maart 2021. Het gaat om indicatieve cijfers. 

Alle actuele cijfers over het gebruik van de regelingen zijn te vinden in de tabel 'Gebruik door bedrijven van financiële steunmaatregelen coronacrisis t/m 31 december 2021'.