Hoeveel bedrijven gebruiken steunmaatregelen coronacrisis door de overheid?

Onderstaande tabel geeft een korte samenvatting van het gebruik door bedrijven van verschillende financiële steunmaatregelen vanwege corona vanaf maart 2020 tot en met juni 2022. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het CBS periodiek deelname aan en financiële steun vanuit deze maatregelen in kaart gebracht. Het gaat daarbij om alle bedrijven die zich sinds de openstelling van de verschillende regelingen (eind maart 2020) hebben aangemeld en waarvan de aanvraag uiterlijk 30 juni 2022 is goedgekeurd en geregistreerd. De aantallen bedrijven en bedragen zijn in deze tabel weergegeven in zogeheten 'juridische eenheden' zoals die bij de verschillende uitvoeringsinstanties bekend zijn.

Er wordt niet voorzien dat het overzicht verder zal worden geactualiseerd. Er is ook een korte omschrijving van de 32 opgenomen regelingen.

Kerncijfers gebruik financiële steunmaatregelen coronacrisis door bedrijven, per 30 juni 2022
Soort regelingAantal bedrijvenBedrag (miljoenen euro's)1)Bedrijven 2 of meer werkzame personen met regeling2) (%)Bedrijven met 1 werkzame persoon met regeling2) (%)
Loonkosten regeling
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW-1)
139 540 6 47826,00,9
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW-2)
63 985 3 66111,70,4
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW-3.1)
78 715 3 36014,70,5
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW-3.2)
75 975 3 95014,10,5
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW-3.3)
45 420 2 4878,30,3
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW-4)
26 8051 3314,80,2
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW-5)
41 1151 1487,20,2
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW-6)
30 3851 4975,30,2
Vastelastenregeling
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren COVID-19 (TOGS)
215 88086423,26,8
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1) 42 605 4155,91,0
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) 80 130 1 13511,41,8
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021)100 805 2 131142,4
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2 2021) 59 790 2 0608,31,4
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q3 2021) 33 735 1 0134,40,9
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2021) 62 850 1 5338,71,5
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2022) 37 755 9655,30,9
Belastingmaatregel
Uitstel belastingbetaling 398 165 20 84524,912,4
Tozo
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo-1) 3)
312 780
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo-2) 3)
108 810
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo-3) 3)
123 640
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo-4) 3)
70 860
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo-5) 3)
44 680
Krediet- en garantieregeling
Verruimde borgstelling voor MKB-kredieten (BMKB-C) 4 170541
Klein Krediet Corona (KKC) 1 99563
Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)85643
Verruimde Borgstellingskrediet
voor de Landbouw (BL-C)
21060
Corona-overbruggingsLening (COL)975289
Qredits 3 29063
Evenementenregelingen
VLE Q4 2020 2351
VLE Q1 2021 275 1
TRSEC 160217
ATE 140 16

 

1)Voor de loonkosten- en vaste lastenregelingen gaat het om vastgestelde bedragen tot en met 30 juni 2022 en om toegekende bedragen waar het bedrag op 30 juni 2022 nog niet is vastgesteld.
2)Deze cijfers zijn gebaseerd op economische eenheden van bedrijven (CBS-bedrijfseenheden). Het aantal bedrijven per grootteklasse met de betreffende regeling is gerelateerd aan alle bedrijven in Nederland in deze grootteklasse. Dit aandeel bedrijven is alleen weergegeven voor de grotere kabinetsregelingen.
3)Tozo is een regeling gericht op huishoudens. Gegevens over ‘bedrijven’ zijn hiervan afgeleid en zijn slechts indicatief.  

Alle actuele cijfers over het gebruik van de regelingen zijn te vinden in de tabel 'Gebruik door bedrijven van financiële steunmaatregelen coronacrisis t/m 30 juni 2022'.