Hoeveel bedrijven gebruiken steunmaatregelen coronacrisis door de overheid?

Onderstaande tabel geeft een korte samenvatting van het gebruik door bedrijven van verschillende financiële steunmaatregelen vanwege corona vanaf maart 2020. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS periodiek deelname aan en financiële steun vanuit deze maatregelen in kaart. Het gaat daarbij om alle bedrijven die zich sinds de openstelling van de verschillende regelingen (eind maart 2020) hebben aangemeld en waarvan de aanvraag uiterlijk 28 februari 2021 is goedgekeurd en geregistreerd. De aantallen bedrijven en bedragen zijn in deze tabel weergegeven in zogeheten 'juridische eenheden' zoals die bij de verschillende uitvoeringsinstanties bekend zijn.

Naarmate er recentere gegevens beschikbaar komen, zal het overzicht worden geactualiseerd. Er is ook een korte omschrijving van de 18 opgenomen regelingen.

Kerncijfers gebruik financiële steunmaatregelen coronacrisis door bedrijven, per 28 februari 2021
Soort regelingAantal bedrijvenBedrag (miljoenen euro's)Bedrijven 2 of meer werkzame personen met regeling1) (%)Bedrijven met 1 werkzame persoon met regeling1) (%)
Loonkosten regeling
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 1.0)
139 540 7 90926,00,9
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)
63 985 4 28911,70,4
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 3.1)
78 715 2 80614,70,5
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 3.2)
43 9056708,30,3
Vaste lasten regeling
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren COVID-19 (TOGS)
215 88086423,26,8
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1) 42 1405495,81,0
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVLQ4-2020) 78 1251 17111,11,8
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVLQ1-2021) 30 9353235,30,6
Belastingmaatregel
Uitstel belastingbetaling 316 685 16 84322,39,7
Tozo
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo 1.0) 2)
302 000.
Krediet of garantieregeling
Verruimde borgstelling voor MKB-kredieten (BMKB-C)4 030510
Klein Krediet Corona (KKC)1 11536
Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)80599
Verruimde Borgstellingskrediet
voor de Landbouw (BL-C)
19555
Corona-overbruggingsLening (COL)845246
Qredits - uitstel van aflossing4 07097
Overige specifieke regelingen
Tegemoetkoming fritesaardappeltelers 1 13051
Tegemoetkoming sierteeltsector 1 580198

 

1) Deze cijfers zijn gebaseerd op economische eenheden van bedrijven (CBS-bedrijfseenheden). Het aantal bedrijven per grootteklasse met de betreffende regeling is gerelateerd aan alle bedrijven in Nederland in deze grootteklasse. Dit aandeel bedrijven is alleen weergegeven voor de grotere kabinetsregelingen.
2) Aantal bedrijven met een Tozo-1 regeling, gebaseerd op toegekende aanvragen tot en met eind september 2020. Het gaat om nader voorlopige (nog niet volledige) cijfers.

Alle actuele cijfers over het gebruik van de regelingen zijn te vinden in de tabel 'Gebruik door bedrijven van financiële steunmaatregelen coronacrisis t/m 28 februari 2021'.