Wat gebeurt er met de ingevulde vragenlijsten van dit onderzoek?

De vragenlijstgegevens worden door het CBS verwerkt tot een geanonimiseerd databestand. Na afloop van het onderzoek worden de bestanden met alle gegevens van de aangeschreven artsen vernietigd. De papieren vragenlijsten worden na verwerking gecertificeerd vernietigd door een daartoe bevoegd bedrijf.

Het databestand van het Sterfgevallenonderzoek zal door de onderzoekers van het Amsterdams UMC, locatie VUmc en het Erasmus MC Rotterdam worden geanalyseerd. Van de resultaten wordt verslag gedaan in het rapport waarin ook de overige resultaten van de evaluatie van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’ worden opgenomen. Het CBS publiceert tabellen over het Sterfgevallenonderzoek 2021 op CBS StatLine.

Meer over het onderzoek staat op Sterfgevallenonderzoek (cbs.nl).