Wij hebben als gemeente 2 woningen waar asielzoekers in wonen en betalen daar huur, energie etcetera voor. Welke categorie wordt hiervoor gebruikt?

Bij categorie 4.2.3 staat vermeld dat kosten van door derden geleverde faciliteiten aan asielzoekers hier onder vallen. De gemeente betaalt in deze dus ook aan derden en heeft de huizen niet in eigendom.