Hoe moeten de rente, afschrijvingen en belastingopbrengsten op kwartaalbasis verantwoord worden?

Voor de rente, afschrijving en belastingen mag de gemeenten het huidige boekingsgedrag aanhouden.
De kapitaallasten zijn kosten die in verschillende vorm op diverse plaatsen in het administratieve systeem voorkomen. De oorsprong ligt in de kostenplaats kapitaallasten. Daar worden de interne rente (cat 2.2), externe rente (cat 2.1) en de afschrijvingen (cat 2.3) geboekt. Vervolgens worden deze kosten met categorie 6.1 doorberekend.

Omdat de Europese rapportages betrekking hebben op (voornamelijk) transacties met derden, vallen interne verrekeningen als cat 2.2, 2.3 en 6.1 buiten de boot. Alleen de kwartaalverdeling van de rente aan derden (cat 2.1) blijft over. Volgens de Europese richtlijnen moet deze rente volgens het principe van de aangroei aan perioden worden toegedeeld, dus berekend naar rentevoet en uitstaande schuld.

Het CBS zal de gegevens die per kwartaal aangeleverd worden vertalen naar de indeling die de Europese verordeningen (grondslag van de aanlevering) vereisen. De vertaling heeft betrekking op de omzetting van de categorieën maar ook op een goed kwartaalverloop.