In welk format dienen de gegevens aangeleverd te worden voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

De formaateisen voor de ‘ingezoomde’ Barometer zijn omschreven in de bijlage bij de leveringsovereenkomst die de organisatie afsluit met het CBS.