In welk format dienen de gegevens aangeleverd te worden voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

De organisatie levert een csv-bestand waarin per werknemer (weergegeven op een rij) aangegeven wordt in welke subgroep (bijvoorbeeld salarisschaal) deze persoon valt én wat de identificatiegegevens van deze persoon zijn (geboortedatum, adres, geslacht of BSN). Zie Voorbeeld aanleveren data van organisatie aan het CBS.

Daarnaast levert de organisatie een zogenaamd codeboek aan waarin duidelijk gemaakt wordt welke subgroepen onderscheiden worden (bijvoorbeeld drie salarisschalen) en welke omschrijving van de subgroepen gebruikt moet worden in de tabellenset die het CBS opstelt voor de organisatie. Zie Voorbeeld codeboek ingezoomde variant Barometer Culturele Diversiteit.

De formateisen voor de ‘ingezoomde’ Barometer zijn omschreven in de bijlage bij de leveringsovereenkomst die de organisatie afsluit met het CBS. De organisatie dient de gegevens aan te leveren via het beveiligde uploadportaal (en nooit via bijvoorbeeld de e-mail).