Worden de komende jaren steeds dezelfde bedrijven geënquêteerd?

Voor dit onderzoek is het nodig om bedrijven een langere periode of zelfs continu te ‘volgen’. U krijgt dan een aantal maanden of kwartalen dezelfde vragenlijst voorgelegd. Bij dit onderzoek wordt wel elk jaar een deel van de bedrijven ‘ververst’. Dat wil zeggen dat een deel van de bedrijven niet in de nieuwe steekproef terugkeert. Ter vervanging worden dan andere bedrijven aangeschreven. Deze verversing vindt vooral plaats onder het midden- en kleinbedrijf. Hoe lang uw bedrijf deel uitmaakt van een onderzoek is dus vooraf niet bekend.