Waarom onderzoek naar duurzaamheid?

Enkele jaren geleden heeft het kabinet het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd een Monitor Duurzaam Nederland te ontwikkelen. De monitor moet op basis van een groot aantal indicatoren een beeld geven van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.
Na een eerste publicatie in 2009 is de onderzoeksmethode verder verfijnd en internationaal afgestemd, en wordt bijvoorbeeld ook een overzicht gegeven van de duurzaamheidseffecten die Nederland elders in de wereld veroorzaakt.