Volgens het BBV moeten financiële gegevens per kwartaal verstrekt worden. Hoe moet worden omgegaan met boekingen (rente, afschrijvingen en belastingen) die nu nog éénmaal per jaar gedaan worden?

Volgens de Europese richtlijnen zullen lasten en baten als rente, afschrijvingen en belastingen verspreid over het gehele jaar geboekt moeten worden. Deze lasten en baten worden in de loop van het jaar opgebouwd. De rente bijvoorbeeld zou volgens het principe van de aangroei aan perioden moeten worden toegedeeld.

Om de werklast te beperken is gekozen voor een pragmatische oplossing. Bij de genoemde voorbeelden kan de huidige manier van boeken aangehouden worden. Wel moet deze boekingsmethode dan bestendig worden toegepast.