Wat moeten waterschappen in het kader van de EMU-verplichting aanleveren aan het CBS?

De door de waterschappen te leveren informatie aan het CBS om aan de EMU-verplichtingen te voldoen kan in twee hoofdsoorten worden onderscheiden:

  • informatie over de financiële omvang van mutaties;
  • informatie over de standen van een aantal balansposten.

Deze informatie dient op kwartaalbasis aan het CBS geleverd te worden.

De exacte omschrijving van de aan te leveren informatie is opgenomen in een convenant tussen de Unie van Waterschappen en het CBS. In het convenant zijn voorbeeldmodellen (formulieren en staatjes) opgenomen.