Wet- & regelgeving

© Hollandse Hoogte

Wet- & regelgeving

Hieronder vindt u een lijst met wet- en regelgeving waarop de handhaving van het CBS is gebaseerd.

CBS-wet
In deze wet staat ondermeer dat het CBS er alles aan moet doen om gegevens uit bestaande registers, zoals de Belastingdienst, te halen. Blijkt deze informatie onvoldoende, dan mag het bedrijven verplichten om hun gegevens te verstrekken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Besluit gegevensverwerving CBS

Tarieventabel handhaving CBS

Verordening inzake bedrijfsstatistieken (EU) 2019/2152

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1197

Verordening inzake korte termijn statistieken (EG 1165/1998)

Verordening tot wijziging van verordening EG 1165/1998 (EG 1158/2005)

Verordening inzake structurele bedrijfsstatistieken (EG 58/97)

Verordening tot wijziging van verordening EG 58/97 (EG 2056/2002