Ik heb een brief ontvangen met een herinnering dat ik de statistiekopgave van een bepaalde periode niet heb ingestuurd.

Als u de betreffende periode heeft ingestuurd dan heeft u daarvan een ontvangstbevestiging ontvangen via email. Stuur deze ontvangstbevestiging samen met de herinneringsbrief en een kort verslag naar ihinfo@cbs.nl. Aan de hand van het nummer op de ontvangstbevestiging kan het CBS nagaan wat er met de opgave gebeurd is. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer. Het CBS zal dan contact met u opnemen voor verdere afhandeling.