Ben ik verplicht om gegevens aan te leveren?

© CBS

Ja, als dat in de brief die u heeft ontvangen staat vermeld, dan bent u wettelijk verplicht om mee te werken. De wetgever hecht namelijk grote maatschappelijke waarde aan het produceren van statistieken voor het inzichtelijk maken van de economische processen in onze complexe en hoogontwikkelde maatschappij. Wanneer u geen of onvolledige gegevens aanlevert, zullen de uitkomsten van de statistieken niet meer betrouwbaar zijn. Het algemene belang van een goede en betrouwbare verzameling van gegevens staat dus voorop. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina: handhaving.