Waarom zijn er verschillende cijfers over het aantal bedrijven in Nederland?

Er zijn verschillende cijfers over het aantal bedrijven in Nederland. Dit wordt veroorzaakt doordat er verschillende basisregistraties voor bedrijven zijn. De belangrijkste zijn het Handelsregister van de Kamers van Koophandel (KvK) én de registratie van de Belastingdienst. De aantallen bedrijven verschillen doordat de doelstellingen van deze basisregistraties verschillen en omdat er verschillende definities over een bedrijf worden gebruikt. Deze verschillen geven ook verschillen in de bedrijfsgrootte, de branche-indeling en daardoor de aantallen bedrijven. Zo wil de KvK wil als doelstelling het economisch verkeer bevorderen, de Belastingdienst heeft als doelstelling het innen van belastingen.

Sinds april 2014 werken het CBS, de KvK en de Belastingdienst samen. Dit heeft geleid tot een Nieuw Handelsregister (NHR). Het NHR wordt beheerd door de KvK, het CBS maakt hiervan gebruik.
Het CBS deelt de bedrijven in naar hoofdactiviteit of branche (de SBI indeling). Dit betekent dat de activiteit waar de meeste personen werkzaam zijn, de branche (SBI) van het gehele bedrijf bepaalt. De SBI is gebaseerd op de Europese activiteitenindeling.

Het Handelsregister van de KvK registreert alle inschrijfplichtige juridische eenheden, met andere woorden alle hoofd- en nevenvestigingen van een bedrijf worden in het Handelsregister geregistreerd als aparte inschrijvingen. Zo worden pensioen- en loonlijst BV’s apart in het register opgenomen. Als een bedrijf een extra BV opricht voor een nevenactiviteit, dan registreert het Handelsregister een nieuwe inschrijving, d.w.z. een nieuw ‘bedrijf’ volgens de KvK. De KvK registreert ook de branche (SBI) van elke inschrijving.
Hierdoor liggen de aantallen inschrijvingen bij de KvK hoger dan de aantallen bedrijven bij het CBS.

Cijfers over de aantallen bedrijven, de bedrijfsgrootte en de activiteiten zijn te vinden in StatLine, de database van het CBS.