Hoeveel verdient Nederland aan de export?

De Nederlandse export is goed voor 32 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ofwel aan wat we met zijn allen in Nederland verdienen. De totale waarde van de geëxporteerde goederen en diensten is echter gelijk aan 83 procent van het bbp.

Het verschil komt door de in de export verwerkte producten uit het buitenland. Dit zijn de eerder geïmporteerde goederen en diensten die nodig zijn om de export te kunnen realiseren. Voor een deel gaat het om goederen die zonder noemenswaardige bewerking weer wordt uitgevoerd, de zogeheten wederuitvoer. Een Nederlandse handelaar koopt bijvoorbeeld in China computers om deze in Duitsland weer te verkopen. De toegevoegde waarde van wederuitvoer is laag.