Onderzoeksresultaten

© CBS

Het CBS presenteert zijn onderzoeksresultaten op verschillende manieren.

Resultaten per branche en dossiers

 Hieronder vindt u een aantal 'Relevante links' naar resultaten per branche en verschillende dossiers met statistische informatie.

Dashboard bedrijven

In dit dashboard staan de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten per buurt

Op CBSinuwbuurt.nl zijn de resultaten per buurt ingedeeld.
Via https://locatiescan.info kunt u een factsheet krijgen met basisinformatie over de bevolking en concurrentie in een door u gekozen gebied, afgezet tegen het Nederlands gemiddelde. 

MKB-bedrijven

Voor een interactief overzicht van feiten, cijfers en figuren van groepen MKB-bedrijven gaat u naar https://www.staatvanhetmkb.nl. Het CBS is tevens partner van Ondernemersplein.nl Hier staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen, 

StatLine

op StatLine (de elektronische online databank van het CBS) zijn de resultaten per thema ingedeeld.