Is aanlevering van gegevens voor de BUS, SRG en BDFS verplicht?

De maandelijkse aanlevering van statistische gegevens voor de BUS, SRG en BDFS is verplicht vanwege de informatiebehoefte van het ministerie van SZW en het CBS. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 5 van de Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volledige informatie over de gegevens die moeten worden aangeleverd vindt u in de richtlijnen die per statistiek zijn afgekondigd door de directeur-generaal van de statistiek.