Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?

Ja, de wetgever acht de verzameling van deze gegevens van zo’n groot belang dat de verstrekking daarvan verplicht is gesteld (Wet op het Centraal Bureau voor de statistiek van 20 november 2003). Meer informatie hierover vindt u op de pagina handhaving .