Combineren zzp’ers hun werk als zelfstandige met werk in loondienst?

Van alle werkenden had 8,3 procent in 2021 een tweede baan naast de hoofdbaan. Dat zijn er 769 duizend. Van degenen die in hun hoofdbaan werkzaam zijn als zzp’er doet de overgrote meerderheid er geen ander werk in loondienst naast. Van de zzp’ers combineerde 5,1 procent in 2021 het werk als zzp’er met een baan als werknemer.

Van de zmp’ers (zelfstandigen met personeel) had 2,4 procent in 2021 er een baan als werknemer naast. Van de werknemers combineerde 9,0 procent twee banen. Het gaat dan vaak om het combineren van twee werknemersbanen. Bij 2,7 procent van alle werknemers was er sprake van een tweede baan als zzp’er.

Het aantal mensen dat zzp en loondienst combineert komt hiermee op 213 duizend in 2021, 28 procent van alle combineerders.

Zelfstandigen met 2e baan als werknemer; werknemers met 2e baan als zzp'er (15 tot 75 jaar), 2021
 Aandeel
Zzp'er en werknemer5,1
Zmp'er en werknemer2,4
Werknemer en zzp'er2,7