Combineren zzp’ers hun werk als zelfstandige met werk in loondienst?

Van alle werkenden had 8,8 procent in 2023 een tweede baan naast de hoofdbaan. Dat zijn er 852 duizend. Van degenen die in hun hoofdbaan werkzaam zijn als zzp’er doet de overgrote meerderheid er geen ander werk in loondienst naast. Van de zzp’ers combineerde 5,3 procent in 2023 het werk als zzp’er met een baan als werknemer.

Van de zmp’ers (zelfstandigen met personeel) had 1,6 procent er in 2023 een baan als werknemer naast. Van de werknemers combineerde 9,5 procent twee banen. Het gaat dan vaak om het combineren van twee werknemersbanen. Bij 3,1 procent van alle werknemers was er sprake van een tweede baan als zzp’er.

Het aantal mensen dat zzp en loondienst combineert komt hiermee op 318 duizend in 2023, 37,4 procent van alle combineerders.

Zelfstandigen met 2e baan als werknemer; werknemers met 2e baan als zzp'er (15 tot 75 jaar), 2023
 Aandeel (%)
Zzp'er en werknemer5,3
Zmp'er en werknemer1,6
Werknemer en zzp'er3,1