Combineren zzp’ers hun werk als zelfstandige met werk in loondienst?

Bijna 7 procent van alle werkenden heeft een tweede baan naast de hoofdbaan. Dat zijn er 610 duizend. De overgrote meerderheid van degenen die in hun hoofdbaan werkzaam zijn als zzp’er (94 procent) doet er geen ander werk naast. Bijna 6 procent combineert het werk als zzp’er met een baan als werknemer.

Van de zmp’ers (zelfstandigen met personeel) heeft 2,3 procent er een baan als werknemer naast. Werknemers combineren even vaak twee banen als de gemiddelde werkende (bijna 7 procent). Het gaat dan vooral om het combineren van twee werknemersbanen. Bij 2,5 procent van alle werknemers is er sprake van een tweede baan als zzp’er.

Het aantal mensen dat zzp en loondienst combineert komt hiermee op ruim 240 duizend, bijna 40 procent van alle combineerders. De combinatie van werknemer en zzp is de laatste jaren in opkomst, met name het zzp-schap als bijbaan.

Zelfstandigen met 2e baan als werknemer; werknemers met 2e baan als zzp'er (15 tot 75 jaar), 2018 (%)
 Aandeel
Zzp'er en werknemer5,7
Zmp'er en werknemer2,3
Werknemer en zzp'er2,5

Bronnen

Relevante links