Welke cijfers over geboorten zijn er?

In de StatLine-tabel met kerncijfers over geboorten staat informatie over het jaarlijkse aantal levend- en doodgeborenen en meerlingbevallingen. Verder bevat de tabel informatie over het geslacht van de kinderen, het rangnummer van het kind en de burgerlijke staat van de moeder. Ook biedt de tabel informatie over het gemiddeld kindertal per vrouw en man en de gemiddelde leeftijd van de moeder en de vader.