Hoeveel mensen uit Oekraïne zijn er sinds het uitbreken van de oorlog naar Nederland gekomen?

Sinds 24 februari hebben zich ruim 27 duizend mensen uit Oekraïne ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, mogen zich als ingezetene inschrijven bij de gemeente waar zij verblijven, als zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook mensen met een andere nationaliteit mogen zich inschrijven, als ze kunnen aantonen dat ze vlak voor de inval een geldige verblijfsvergunning voor Oekraïne hadden. Ongeveer de helft van alle vluchtelingen zijn volwassen vrouwen en ruim een derde van hen zijn kinderen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die op 7 april bij het CBS bekend waren.