Hoe kan ik me aanmelden voor het Gemeentepanel of de Klankbordgroep?

Nieuwe leden zijn van harte welkom voor zowel het Gemeentepanel als voor de Klankbordgroep. U wordt daarom van harte uitgenodigd om uzelf op te geven als lid. Het volstaat daartoe om uw eigen naam, uw gemeente, e-mailadres, telefoonnummer en functie door te geven via SZ_Bijstand@cbs.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk aanvullende gegevens en informatie over de procedures die hier betrekking op hebben.