Hoe gaat men om met het doorberekenen van de loonkosten?

Het principe van functioneel ramen en de verdelingsmatrix: de loonkosten en diverse aan het personeel gerelateerde kosten van alle ambtenaren worden verzameld op een kostenplaats en op basis van een urenverdeling per ambtenaar toegerekend aan de functies. Op deze wijze worden de "directe loonkosten" per functie weergegeven. Omdat de verdeling geschiedt via een kostenplaats, komen deze loonkosten op de functie niet tot uiting middels de categorie 1.1, maar met 6.2.
Dat betekent, dat wij in onze ogen wel de directe loonkosten per functie specificeren, maar niet middels de daarvoor bedoelde categorie.
Bij het invullen van de verdelingsmatrix wordt daarom per functie de categorie 1.1 niet gevuld. De categorie 6.2 echter wel (gezamenlijk met andere doorberekeningen zoals huisvesting, salarisadministratie, tractie etc). De categorie 1.1 is wel gevuld op de regel van de "overige kostenplaatsen".
Zolang per kwartaal het totaal van de salarissen de werkelijk betaalde salarissen weergeeft is hier geen probleem. Het is ook niet nodig dat per kwartaal deze posten doorbelast worden aan de functies. Functietotalen zijn alleen van belang bij de begroting en jaarrekening.