Ben ik verplicht om de vragenlijst in te vullen?

Er is onderzoek nodig voor de evaluatie van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’. De gevraagde gegevens zijn belangrijk voor dit onderzoek. Medewerking aan dit onderzoek is op vrijwillige basis.

Het CBS behandelt, volgens de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek, uw gegevens vertrouwelijk. De minister van Justitie en Veiligheid heeft tevens een strafrechtelijke vrijwaring afgegeven. Hierin staat dat de gegevens die wij voor dit onderzoek verzamelen op geen enkele manier worden gebruikt als controle achteraf, noch zullen zij op een andere manier juridische consequenties voor de deelnemers aan het onderzoek hebben. De artsenfederatie KNMG vraagt aangeschreven artsen om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek.