Gebruikt het CBS het begrip kerninflatie?

Over het begrip kerninflatie wordt internationaal verschillend gedacht. Verschillende partijen hebben verschillende definities voor kerninflatie. Omdat er geen eenduidige definitie is, gebruikt het CBS dit begrip niet.

Het CBS publiceert verschillende reeksen van de consumentenprijsindex die gebruikt zouden kunnen worden. Van deze reeksen komen twee reeksen in de buurt van wat buiten het CBS gebruikt wordt als kerninflatie. Het gaat om de reeks consumentenprijsindex zonder energie, voedingsmiddelen, alcoholhoudende dranken en tabak (SA20) en de reeks consumentenprijsindex zonder energie en onbewerkte voedingsmiddelen (SA21). Deze reeksen zijn in de CPI beschikbaar als speciaal aggregaat.

Zie voor de ontwikkelingen van de speciale aggregaten SA20 en SA21 de onderstaande consumentenprijstabel.